MỪNG XUÂN DI LẶC 2014 - PL. 2557

Trang Nhà của Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva ra mắt các bạn.
Nhân đây, chúng tôi xin trình bày qua về mục đích, tôn chỉ của Hội Phật Giáo Thảo Đường để các bạn xa gần được rõ. Hội Phật Giáo Thảo Đường là một tổ chức tôn giáo. Có thể xem như thay mặt các chùa Việt Nam tại Nga lo việc quảng bá Phật Pháp. Vì nhận thức rõ mình là một tổ chức tôn giáo, nên Hội chúng tôi không đụng chạm đến những vấn đề chính trị, những vấn đề đó hoàn toàn không thuộc lĩnh vực của chúng tôi. Tuân theo lời dạy của Đức Phật, Hội chúng tôi theo đúng tinh thần hòa ái, luôn luôn tôn trọng mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng, không gây sự hiềm khích chống đối ai. Đối với các tổ chức, các hội đoàn, các giáo hội Phật Giáo, Hội chúng tôi giữ đúng tinh thần lục hòa, không tham gia vào những iq option là gì cuộc tranh cãi, những việc tranh chấp, chống đối nhau giữa phe này, phái nọ. Vì thế, Trang Nhà của Hội Phật Giáo Thảo Đường sẽ không đăng những bài có thể gây sự bất hòa giữa các tôn giáo, những bài tranh cãi, đả kích phe này, phái nọ trong nội bộ Phật Giáo, cũng như những bài có tính đấu tranh chính trị, và Trang Nhà cũng xin miễn trả lời những thư từ có tính chất như đã nói trên.
Chúng tôi mong được sự cộng tác, giúp đỡ của tất cả các bạn có thiện ý để làm cho Trang Nhà ngày càng phong phú và hữu ích hơn.
               |Руский язык|

Xin vui lòng kết bạn với Hội PG Thảo đường qua Facebook để cập nhật thông tin nhanh hơn