CẦN MỘT TẤM LÒNG

     Quý Đạo hữu thân mến!

     Đã 20 năm, một quảng thời gian không ngắn so với một đời người, gia đình anh Nguyễn Huy Hoàng, chị Đặng Kim Tiến vẫn ngóng tìm đứa con bị thất lạc với hy vọng có một phép màu nào đó đem đứa con gái yêu quý trả về cho cha mẹ. Năm nay, lại một các tết đi qua trong sự thiếu vắng đứa con, gia đình anh Hoàng vẫn cầu mong phép màu đó và vẫn hy vọng được gặp mặt đứa con gái của mình.

Chị Tiến một mình đón sinh nhật 30 tuổi của con

     Trang nhà Thảo Đường kêu gọi quý Đạo hữu hãy chung tay tạo phép màu đó cho gia đình anh Hoàng. Chỉ cần Quý Đạo hữu chịu khó truyền thông tin về trang web tìm con của gia đình anh Hoàng lên các mạng xã hội như Facebook, twitter, các báo điện tử  ..., gửi thư cho bạn bè xa gần và nếu Quý Đạo hữu tìm được những tổ chức phi chính phủ để họ giúp đỡ cho gia đinh anh Hoàng thì chúng tôi tin rằng phép màu sẽ đến.

     Chúng tôi xin tán thán công đức của những Đạo hữu đã, đang và sẽ chịu bỏ chút ít công sức, thời gian để hỗ trợ tìm con gái bị thất lạc cho gia đinh anh Hoàng. Cầu mong chư Phật,chư Bồ Tát phù hộ, giúp cho gia đình anh Hoàng sớm đoàn tụ.

     Dưới đây là đoạn văn mà Quý Đạo hữu có thể copy để gửi đến các nơi mà Quý Đạo hữu cần gửi:

     *****
Website: http://seekmissingdaughter.site90.com/

You don’t know them, but you can help them. Please help this family. For 20 years they searched for their daughter, who was missing with the hope of seeing his daughter. Please send a link of this Web site to your friends, the media, non-governmental organizations to support search for missing people...

Bạn không biết họ, nhưng Bạn có thể giúp được họ. Xin hãy giúp gia đình này. Đã 20 năm họ tìm con gái bị thất lạc và đang hy vọng được gặp con gái của mình. Xin hãy gửi đường link của trang web này đến bạn bè của quý vị, các hãng thông tấn, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ tìm kiếm người mất tích…

Du behøver ikke kender dem, men du kan hjælpe dem. Venligst hjælpe denne familie. I 20 år har de ledte efter deres datter, der manglede i håbet om at se sin datter. Send venligst et link på dette websted til dine venner, medier, ikke-statslige organisationer til at støtte eftersøgningen af forsvundne personer ...

Sen onları bilmezsin, ama onlara yardımcı olabilir. Bu ailenin yardım edin. 20 yıl boyunca kızını görme umudu ile eksikti kızı aradı. Lütfen arkadaşlarınıza Bu web sitesinin kayıp kişiler için arama desteği bir bağlantı, medya, sivil toplum örgütleri gönderin ...

Vous ne les connaissez pas, mais vous pouvez les aider. S'il vous plaît aider cette famille. Depuis 20 ans, ils ont cherché leur fille, qui avait disparu avec l'espoir de voir sa fille. S'il vous plaît envoyer un lien de ce site Web à vos amis, les médias, organisations non gouvernementales pour soutenir la recherche de personnes disparues ...

Вы не знаете их, но вы можете помочь им. Пожалуйста, помогите этой семье. В течение 20 лет они искали свою дочь, которая пропала без вести в надежде увидеть свою дочь. Пожалуйста, отправьте ссылку на этот сайт своим друзьям, средств массовой информации, неправительственные органы по содействию розыску пропавших людей...


Sie kennen sie nicht, aber man kann ihnen helfen. Bitte helfen Sie dieser Familie. Seit 20 Jahren suchten sie für ihre Tochter, die mit der Hoffnung, seine Tochter fehlte. Bitte senden Sie einen Link auf diese Website an Ihre Freunde, Medien, Nichtregierungsorganisationen für die Suche nach vermissten Personen zu unterstützen ...

Usted no los conoce, pero puede ayudar. Por favor, ayudar a esta familia. Desde hace 20 años que buscó a su hija, que había desaparecido con la esperanza de ver a su hija. Por favor enviar un enlace de este sitio Web a sus amigos, los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas ...

你不知道,但你可以帮助他们。请帮助这个家庭。 20年来,他们在搜查他们的女儿,希望看到他的女儿失踪。请发送本网站的链接给你的朋友,媒体,非政府组织的支持为寻找失踪人...

كنت لا نعرفهم، ولكن يمكنك مساعدتهم. الرجاء المساعدة في هذه العائلة. لمدة 20 عاما قاموا بالبحث عن ابنتهم، الذي كان في عداد المفقودين مع الأمل في رؤية ابنته. الرجاء ارسال وصلة لهذا الموقع لأصدقائك، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية لدعم بحث عن المفقودين...

   *****
 

    

 • Tin mới cập nhật 

   

  Khóa tu học ở Áo

  Câu chuyện về mẹ

   

  Hội PG Thảo Đường


 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp   

  Tin Phật sự


  Cung thỉnh Phật Ngọc ở Đức

  Thế giới đón mừng Phật Đản 

  Thông điệp Phật Đản    

  Lịch sinh hoạt tại Thảo Đường   


  Hình ảnh sinh hoạt

     Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  Bấm để xem ảnh   

  Tôn ảnh Phật ngọc

   

   

     Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

  Đọc tiếp   

   

  Các trang web liên kết