KINH NHẬT TỤNG - PHÁP ÂM

      

  Kinh cầu an - Hòa Thượng Thích Minh Tâm tụng Nghe

 

  Kinh A Di Đà - Hòa Thượng Thích Minh Tâm tụng Nghe

 

  Kinh cầu siêu - Hòa Thượng Thích Minh Tâm tụng Nghe

  

  Kinh Phổ môn - Hòa Thượng Thích Minh Tâm tụng Nghe

  

  Kinh Dược Sư - Hòa Thượng Thích Minh Tâm tụng Nghe

  

  Công phu khuya - Hòa Thượng Thích Như Điển tụng Nghe

  

  Chú Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Thích Như Điển tụng Nghe

  

  Chú Đại Bi - Thượng tọa Thích Trí Thoát tụng Nghe

 

  Chú Đại Bi Nghe

  

  A Di Đà Phật - Thượng tọa Thích Trí Thoát tụng Nghe

  

  Nam mô A Di Đà Phật - Từ máy Niệm Phật Nghe

  

  48 đại nguyện A Di Đà - Đại đức Thích Chiếu Túc tụng Nghe

  

  Kinh sám hối - khuyết danh Nghe

  

  Hồng danh sám hối - Đại đức Thích Chiếu Túc tụng Nghe

  

  Sám hối sáu căn - Hòa Thượng Thích Nhật Quang tụng Nghe

  

  Kinh sám Dược Sư - Đại đức Thích Pháp Hòa tụng Nghe

  

  Kinh Vu Lan - Thượng tọa Thích Tịnh Từ tụng Nghe

 

  Kinh Vu Lan báo hiếu - Đại đức Thích Chiếu Túc tụng Nghe

 

  Kinh 8 điều từ tâm - Đại đức Thích Chiếu Túc tụng Nghe

 

  Kinh Địa Tạng - Thượng tọa Thích Huệ Duyên tụng Nghe

 

  Quán Âm thập nhị nguyện - Thượng tọa Thích An Chi tụng Nghe

 

  Sám khai thị vong linh - Hòa thượng Thích Nhật Quang tụng Nghe

 

  Từ bi thủy sám - Thượng tọa Thích Huệ Duyên tụng Nghe

 

 • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

 •    

  Hội PG Thảo Đường

     Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp   


  Lịch sinh hoạt Phật sự

     

   Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quý Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem lịch sinh hoạt  


    

   Hình ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh   


    

   Tôn ảnh Phật ngọc

    

    

      Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

   Đọc tiếp   

    

   Các trang web liên kết