LỊCH SINH HOẠT TỪ 31.01.2014 ĐẾN 19.02.2015

Lịch sinh hoạt từ mồng một tết năm Giáp Ngọ đến tết năm Ất Mùi

Thứ sáu 31.01.2014 (1.1 Giáp Ngọ): Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ, vía Phật Di Lặc, 12.00 mở cửa NPĐ; 16.00-18.00 Huân tu Tịnh Độ; 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.30 Hòa Thượng Thích Như Điển nói chuyện với Phật tử Thảo Đường; sau đó lễ cầu an đầu năm

Thứ sáu 14.02.14 (15.1 G/ Ngọ ), lễ Thượng Nguyên, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00 lễ cầu an giải hạn

Thứ bảy 01.03.14 (1.2 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00  nghi thức sám hối

Thứ bảy 15.03.14 (15.2 G/ Ngọ ), vía Quán Thế Âm Bồ Tát, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, tụng Phẩm Phổ Môn

Thứ hai 31.03.14 (1.3 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, cầu siêu

Thứ hai 14.04.14 (15.3 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, cầu an

Thứ ba 29.04.14 (1.4 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức sám hối, bàn về lễ Phật Đản

Thứ ba 13.05.14 (15.4 G/ Ngọ ): Đại Lễ Phật Đản,  18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, Nghi thức Lễ Khánh đản

Thứ năm 29.05.14 (1.5 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức sám hối. 

Thứ năm 12.06.14 (15.5 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, tụng kinh Tịnh Độ

Thứ sáu 27.06.14 (1.6 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức sám hối    

Thứ sáu 11.07.14 (15.6 G/ Ngọ ), vía Quán Thế Âm Bồ Tát, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, tụng Phẩm Phổ Môn

Chủ nhật 27.07.14 (1.7 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức sám hối, bàn về lễ Vu Lan

Chủ nhật 10.08.14 (15.7 G/ Ngọ ): Đại Lễ Vu Lan, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức Lễ Vu Lan

Thứ hai 25.08.14 (1.8 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, tụng kinh Tịnh Độ

Thứ hai 08.09.14 (15.8 G/ Ngọ ), Tết Trung Thu, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức cầu an,

Thứ tư 24.09.14 (1.9 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức sám hối

Thứ tư 08.10.14 (15.9 G/ Ngọ ), vía Quán Thế Âm Bồ Tát, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, tụng Phẩm Phổ Môn

Thứ sáu 24.10.14 (1.9/nh G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức Tịnh Độ

Thứ sáu 07.11.14 (15.9/nh G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức Tụng Thập Chú

Thứ bảy 22.11 .14 (1.10 G/ Ngọ ), vía Phật Dược Sư, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, tụng Kinh Dược Sư

Thứ bảy 06.12.14 (15.10 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức sám hối

Thứ hai 22.12.2014 (1.11 G/ Ngọ ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức cầu an

Thứ năm 01.01.2015 (11.11 G/ Ngọ ), 18.00-21.00, họp mặt mừng Năm Mới 2015

Thứ hai 05.01.15  (15.11 G/ Ngọ ), vía Phật A Di Đà, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, tụng Kinh A Di Đà 

Thứ ba 20.01.15 (1.12 G/ Ngọ), 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức sám hối

Thứ ba 03.02.15 (15.12 G/Ngọ), vía Phật Thích Ca thành đạo, 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, nghi thức Lễ Thành đạo, bàn Tết Nguyên Đán

Thứ năm 19.02.15 (1.1 Ất Mùi): Tết Nguyên Đán năm Ất Mùi, vía Phật Di Lặc, từ 14.00 mở cửa NPĐ; 18.00-19.00 ăn nhẹ; 19.00-20.00 Huân tu Tịnh Độ; 20.00-21.00, lễ cầu an

 CHÚ Ý:  Hằng tháng có Bố tát Bồ Tát giới, sẽ báo sau.

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

                                      

Hội PG Thảo Đường

  •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  • Đọc tiếp  

Hình ảnh sinh hoạt

  Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

Bấm để xem ảnh  

 

Tôn ảnh Phật ngọc

 

 

   Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

Đọc tiếp  

 

Các trang web liên kết