PHÁP ÂM

     

  Đức Phật Thích Ca giác ngộ cái gì - Thầy Thích Thanh Từ giảng Nghe

 

  Giảng một chữ xả - Thầy Thích Thanh Từ giảng Nghe

 

  Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - Phim Nghe

 

  Thiền Vipassana - Phim về những người tù thực tập Thiền Nghe

  

  Bé 3 tuổi đọc thuộc kinh chú - Video Nghe

  

  Đạo Phật là gì - Thích Phổ Huân - Bài giảng Nghe

 

  Cách thờ Phật, lạy Phật, ăn chay - Thích Nhật Từ - Vấn đáp Nghe

  

  Chánh tín - Thích Thiện Huệ - Bài giảng Nghe

  

  Nghiệp nhìn theo Đạo Phật - Thích Nhất Chân - Bài giảng Nghe

  

  Vô thường - Thích Như Điển - Bài giảng Nghe

  

  Tứ Diệu Đế - Thích Như Điển - Bài giảng Nghe

  

  Niệm Phật, những điều cần biết - Thích Phước Tiến Nghe

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

 •    

  Hội PG Thảo Đường

     Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp   


  Lịch sinh hoạt Phật sự

     

   Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quý Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem lịch sinh hoạt  


    

   Hình ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh   


    

   Tôn ảnh Phật ngọc

    

    

      Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

   Đọc tiếp   

    

   Các trang web liên kết