THẾ GIỚI ĐÓN MỪNG PHẬT ĐẢN

     Ngày Phật Đản sanh là ngày có quan trọng đặc biệt trên thế giới, bởi sự Đản sanh hay Giáng sanh mang ư nghĩa là ngày mà các bậc Phật, Thánh xuất hiện sẽ mang đến sự an vui vĩnh hằng cho nhân thế. Không ai trong một đời mà có thể đạt được quả vị Phật. Để đạt quả vị A La Hán, các Ngài phải trải qua 3 quả vị là Tu đà hoàn, Tư đà hàm và A Na hàm rồi mới đến quả vị A la hán. Ngược lại, Bồ tát th́ phải tuần tự trải qua 52 ngôi vị. Từ địa vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa rồi bước lên Đẳng giác và cuối cùng là Diệu giác tức thành Phật. V́ vậy hiện tượng Đức Phật ra đời trong gia đ́nh ḍng họ Thích Ca không phải ngẫu nhiên và càng không thể có chuyện Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu có 6 năm khổ hạnh cộng với 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ Đề mà thành Phật được. Trước khi Giáng sanh, Ngài là vị Bồ Tát, có tên là Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất.

     Tại cung trời Đâu Xuất, đức Bồ-tát lúc nào cũng trầm tư mặc tưởng về chí nguyện độ đời của ḿnh. V́ thế, chư thiên và phạm thiên trong 10 ngàn thế giới câu hội cung thỉnh Bồ- tát giáng phàm để tế độ chúng sanh. Khi thấy đầy đủ nhân duyên, vào một ngày trăng tṛn tháng tư âm lịch (tháng Visakka), năm 624BC, tại vườn Lâm-tỳ-ni (Lumbini), thành Ca-tỳ-la-vệ (kapilavatthu), xứ Nepal ngày nay, bậc Bồ-tát đại sĩ đă giáng phàm. Đây là tin vui cho toàn thế giới và ngày rằm tháng tư là Lễ Hội lớn của tất cả Phật tử trên toàn thế giới.

Trong bộ kinh Chánh Giác tông (Buddhavamsa) có ghi: Theo thông lệ của chư Phật, mỗi vị Bồ-tát khi đản sanh phải quán sát 5 điều kiện:

1. Thời kỳ (Kàla): Tuổi thọ chúng sanh thời này không quá 1000 tuổi mà cũng không kém 100 tuổi. Lư do là, nếu sống lâu th́ con người đâm ra dăi đăi, bất chấp tội phước; c̣n như yểu số th́ con người chỉ lo mưu cầu danh lợi, thỏa măn vật chất, không đủ thời gian tu niệm. Do đó, Ngài xuất hiện ở thời kỳ này và tồn tại đến 80 tuổi rồi vào Niết-bàn.

2. Quốc độ (Desa): Ngài chọn Trung Ấn Độ, ở đấy không quá giàu mà cũng không quá nghèo, sự bất công và sự phủ phàng lúc nào cũng hiện diện trong cuộc sống. Hơn nữa, có nhiều sự bất đồng về giai cấp, nghèo khổ, bệnh hoạn luôn là mối đe dọa con người, nhờ thế loài người dễ hướng thiện.

3. Ḍng dơi (Kula): Ngài chọn hoàng tộc Sakya. V́ trong 30 tục lệ của chư Phật, tất cả các vị Chánh đẳng giác kiếp cuối không được tái sanh trong ḍng dơi thấp hèn, v́ nếu tái sanh vào đó th́ sẽ bất lợi cho việc hoằng pháp độ đời. C̣n như giáng phàm trong gịng dơi cao quư th́ việc hoằng pháp sẽ khế lư khế cơ, do đó sẽ có kết quả tốt.

4. Châu (Pad́pa): Loài người đang sống và tồn tại ở bốn châu thiên hạ: Đông thắng thần châu, Tây ngưu hóa châu, Bắc cu lô châu và Nam thiệm bộ châu. Ngài chọn Nam thiệm bộ châu v́ ở châu này loài người không văn minh kiêu kỳ mà cũng không quá lạc hậu đần độn. Nhờ vậy khi gặp Phật, họ dễ dàng lănh hội giáo lư, tu hành mau đắc đạo.

5. Cha mẹ (Màtara): Đức Phật là thầy của tam giới nên Ngài phải chọn người có đại duyên, đại nguyện với Ngài trong vô lượng kiếp. Vua Suddhodana và chánh hậu Mahamayadevi, nhị vị này đă từng là cha mẹ của Ngài trong nhiều ngàn kiếp nên Ngài chọn hai vị này làm quyến thuộc. Chính v́ hạnh nguyện Ba-la-mật mà Ngài xuất hiện nơi đời, khai mở, và hướng dẫn đời sống tâm linh cho bao triệu nhân sinh trên trái đất. Từ đó, tên tuổi của thành Ca-tỳ-la-vệ và khu vườn Lâm-tỳ-ni, xứ Nepal ngày nay đă được khắc sâu măi măi vào tâm thức nhân loại do sự giáng phàm của bậc Bồ-tát vĩ đại mà sau này là Phật Thích-ca Mâu-ni.

     Ngài chào đời giống như bao nhiêu hài nhi khác nhưng có điều khác thường là thân thể không bị hoen ố mà c̣n rực rỡ như ánh binh minh. Điểm đặc biệt là khi Ngài Đản sanh, lúc đó thế giới sáng rực trong hào quang và thơm ngát mưa hoa của các vị thiên vương đến cung hạ Ngài, mây trời kết ngũ sắc cúng dường, hoa đàm bừng nở, gió nhạc êm đềm, chim hót líu lo, núi tu di dường như cúi đầu để tiếp đón bậc thầy của nhân thiên, ba ngàn thế giới vang động theo sáu cách (Phương Đông vọt lên phương Tây lặn xuống, phương Tây vọt lên phương Đông lặn xuống, phương Nam vọt lên phương Bắc lặn xuống, phương Bắc vọt lên phương Nam lặn xuống, bốn bên vọt lên chính giữa lặn xuống, chính giữa vọt lên bốn bên lặn xuống). Sau khi Đản sanh, Ngài mở mắt hướng về phía Đông, thấy vô số chư thiên cúng dường hoa cho Ngài. Ngài bèn quay mặt hướng Bắc, ung dung bước đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ứng khẩu: Thiên thượng, Thiên hạ, Duy ngă độc tôn, ư nói rằng trong 3 cơi (cơi Dục, cơi Sắc, cơi Vô sắc) chỉ có ngài là người duy nhất phát hiện ra con đường giải thoát. Chúng ta phải hiểu rằng đây không phải là lời tự tôn, tự đại của cậu bé mới chào đời mà là lời của Vị Bố Tát giáng trần để cứu nhân độ thế.

     Bây giờ chúng ta hăy cùng xem một số h́nh ảnh đón mừng Phật Đản, PL 2555 trên thế giới:
 

   PHẬT TỬ CHÂU Á MỪNG PHẬT ĐẢN

   PHẬT TỬ VN MỪNG PHẬT ĐẢN

   PHẬT TỬ ÚC CHÂU  MỪNG PHẬT ĐẢN

   PHẬT TỬ HOA KỲ MỪNG PHẬT ĐẢN

   LỄ PHẬT ĐẢN - CHÙA QUẢNG ĐỨC

 

Tin mới cập nhật 

 

Thông báo chung

Thế giới đón mừng Phật Đản

Ư nghĩa Lễ tắm Phật

 

Tôn ảnh Phật ngọc

 

 

   Phật ngọc là biểu tượng cho ḥa b́nh thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp ṭa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

Đọc tiếp  

 

 • Hội PG Thảo Đường

 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp  

   

  Lịch sinh hoạt Phật sự

  •    Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quư Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem lịch sinh hoạt  


   H́nh ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đă tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lư của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh  

   

   

   

  Các trang web liên kết